< Cofnij

Informacje dla studentów - test 1 z "Farmakoterapii z naukową informacją o lekach"

Drodzy Studenci,

ze względu na sytuację epidemiologiczną i czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych Test 1 z Farmakoterapii z naukową informacją o lekach odbędzie się poprzez system OLAT 1 kwietnia (środa) o godz. 9.00.

Na dobę przed testem otrzymacie Państwo powiadomienie o teście na swoje skrzynki uczelniane z systemu.

Test 1 obejmuje tematy 1-8 wg planu zamieszczonego na stronie: www.farmklin.ump.edu.pl w zakładce Dydaktyka.

Pytania testowe będą zawierały tylko jedną odpowiedź poprawną.

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Edyta Szałek

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji