< Cofnij

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR FARM. DOROTY KOŁODZIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Doroty Kołodziej, doktorantki Katedry Farmacji Klinicznej i Biofarmacji: "Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tapentadolu i oksykodonu oraz określenie farmakokinetyki tapentadolu u pacjentek po zabiegu histerektomii brzusznej". Rozprawa doktorska została wykonana w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji pod kierownictwem promotora Pani dr hab. n. farm. Edyty Szalek oraz promotora pomocniczego Pani dr hab. n. farm Danuty Szkutnik-Fiedler. Serdecznie gratulujemy! 

>> Biogram