< Cofnij

UWAGA - "Farmakoterapia" IV rok Farmacji

Drodzy Studenci,

na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych uprzejmie proszę o bieżące zapoznawanie się z materiałami dot. zajęć Farmakoterapii, umieszczonymi na AKSONIE, które będą obejmowały:

1. prezentację z danego tematu

2. zadania praktyczne (w tym obliczeniowe)

3. analizy przypadków dotyczące danej jednostki chorobowej.

W prezentacji, na początkowym slajdzie, są umieszczone dane kontaktowe prowadzącego oraz informacja o odesłaniu na wskazany adres mailowy zadań, które normalnie studenci wykonaliby w trakcie zajęć. Zadania powinny być odesłane w dniu, w którym planowane są zajęcia.

Przesłanie odpowiedzi z zadaniami do osoby prowadzącej jest równoznaczne z obecnością na tych zajęciach.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Edyta Szałek
Kontakt: eszalek@ump.edu.pl