PRACOWNICY

KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI KLINICZNEJ I BIOFARMACJI

Kierownik Katedry:


prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak
e-mail: grzesko@ump.edu.pl
tel. 61 668-78-41

Sekretariat:

Pracownik inż.-techn.
lic. Jolanta Maciałowicz
e-mail: jola.macialowicz@gmail.commacialowicz@ump.edu.pl
tel. 61 668-78-37 pok. 220

Adiunkci:

dr hab. n. farm. Edyta Szałek
e-mail: eszalek@ump.edu.pl, szalekedyta@wp.pl
tel. 61 668-78-53 pok. 217


dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert

e-mail: agnbienert@op.pl
tel. 61 668-78-44 pok. 221dr hab. n. farm. Danuta Szkutnik-Fiedler 
e-mail: d.szkutnik@wp.pl
tel. 61 668-78-65 pok. 18

dr n. farm. Agnieszka Karbownik
e-mail: agnieszkakarbownik@o2.pl
tel. 61 668-78-54 pok. 218

Doktoranci:

dr n. farm. Justyna Ber
e-mail: justyna.ber@ump.edu.pl
tel. 61 668-78-53 pok. 217

mgr farm. Joanna Porażka
e-mail: joanna.porazka@gmail.com
tel. 61 668-78-54 pok. 218

mgr farm. Dorota Kołodziej 
e-mail:  dorota.kolodziej18@gmail.com

mgr farm. Mirosław Malec
e-mail: miroslawmalec90@gmail.com
tel. 61 668 78 62 pok. 19

mgr farm. Anna Stachowiak
e-mail: stachowiak.an@gmail.com
tel. 61 668-78-54 pok. 218                                                                                                                          

Starszy specjalista naukowo-techniczny


dr n. chem. Hanna Urjasz
e-mail: hannaurjasz@gmail.com
tel. 61 668-78-65 pok. 18

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Danuta Buziak
tel. 61 668-78-40 pok. 17

Pomoc laboratoryjna
Ewa Podejma
tel. 61 668-78-40 pok. 17

PRACOWNIA FARMAKOGENETYKI DOSWIADCZALNEJ

Kierownik:
dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert
e-mail: agnbienert@op.pl
tel. 61 668-78-44

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW

Nazwisko i Imię

Dzień dyżuru

Godzina

prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak

Poniedziałek

  8.00-10.00

dr hab. Edyta Szałek

Poniedziałek

10.00-12.00

dr hab. Danuta Szkutnik-Fiedler

Wtorek

10.00-12.00

dr Agnieszka Karbownik

Środa

  8.00-10.00

dr hab. Agnieszka Bienert

Piątek

10.00-12.00