KONTAKT

KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI KLINICZNEJ I BIOFARMACJI

ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
e-mail: farmklin@ump.edu.pl
telefon: 61 668-78-37
fax: 61 668-78-55


PRACOWNIA FARMAKOGENETYKI DOŚWIADCZALNEJ

Collegium Anatomicum,
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
telefon: 61 854-64-09
fax: 61 854-64-08


PRACOWNIA FARMACJI SZPITALNEJ

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań