KURSY PODYPLOMOWE


Kursy podyplomowe realizowane w Katedrze Farmacji Klinicznej i Biofarmacji:

2019/2020

A. BIOFARMACJA I FARMAKOKINETYKA

»program kursu farmacja apteczna

B. FARMAKOTERAPIA PEDIATRYCZNA. WPŁYW GENOTYPU NA DZIAŁANIE LEKU

»program kursu farmacja kliniczna 19.10.2019

C. OPIEKA FARMACEUTYCZNA NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM

»program kursu farmacja szpitalna 8.03.2020

D. TERAPIA MONITOROWANA STĘŻENIEM LEKU WE KRWI 

»program kursu farmacja kliniczna 25.04.2020

E. OPTYMALIZACJA FARMAKOTERAPII CHORÓB ONKOLOGICZNYCH ORAZ REUMATOIDALNYCH

»program kursu farmacja kliniczna 7.06.2020

 

2018/2019

A. Biorównoważność leków

»program kursu farmacja szpitalna 27.10.2018

B. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa terapeutycznego 

»program kursu farmacja szpitalna 24.11.2018

C. Farmakokinetyka kliniczna leków wymagających monitorowania

»program kursu farmacja kliniczna 01.12.2018

D. Postępy w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

»program kursu farmacja szpitalna 2-3.03.2019

E. Postępy w farmacji klinicznej

 »program kursu farmacja kliniczna 11.05.2019

 

2017/2018

A. Biorównoważność leków

»program kursu farmacja kliniczna 07.10.2017

»program kursu farmacja kliniczna 21.10.2017

»program kursu farmacja szpitalna 21.10.2017 

B. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa terapeutycznego

»program kursu farmacja apteczna 17.03.2018

»program kursu farmacja apteczna 24.03.2018

C. Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych (cukrzyca)

D. Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych (nadciśnienie tętnicze)

»program kursu farmacja kliniczna 12-13.05.2018

E. Wybrane zagadnienia farmakologiczne leczenia chorych w stanach krytycznych

»program kursu farmacja kliniczna 26.05.2018

»program kursu farmacja kliniczna 09.06.2018