KURSY PODYPLOMOWE


Kursy podyplomowe realizowane w Katedrze Farmacji Klinicznej i Biofarmacji:

2019/2020

A. BIOFARMACJA I FARMAKOKINETYKA

»program kursu farmacja apteczna

B. FARMAKOTERAPIA PEDIATRYCZNA.

WPŁYW GENOTYPU NA DZIAŁANIE LEKU

»program kursu farmacja kliniczna 19.10.2019

2018/2019

A. Biorównoważność leków

»program kursu farmacja szpitalna 27.10.2018

B. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa terapeutycznego 

»program kursu farmacja szpitalna 24.11.2018

C. Farmakokinetyka kliniczna leków wymagających monitorowania

»program kursu farmacja kliniczna 01.12.2018

D. Postępy w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

»program kursu farmacja szpitalna 2-3.03.2019

E. Postępy w farmacji klinicznej

 »program kursu farmacja kliniczna 11.05.2019

2017/2018

A. Biorównoważność leków

»program kursu farmacja kliniczna 07.10.2017

»program kursu farmacja kliniczna 21.10.2017

»program kursu farmacja szpitalna 21.10.2017 

B. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa terapeutycznego

»program kursu farmacja apteczna 17.03.2018

»program kursu farmacja apteczna 24.03.2018

C. Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych (cukrzyca)

D. Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych (nadciśnienie tętnicze)

»program kursu farmacja kliniczna 12-13.05.2018

E. Wybrane zagadnienia farmakologiczne leczenia chorych w stanach krytycznych

»program kursu farmacja kliniczna 26.05.2018

»program kursu farmacja kliniczna 09.06.2018