KOŁO NAUKOWE

Zapraszamy studentów IV-go roku do Koła Naukowego Farmacji Klinicznej!

SKN Farmacji Klinicznej zrzesza studentów, którzy wykazują chęć pogłębiania wiedzy na tematy z zakresu farmacji klinicznej. Na cyklicznych spotkaniach Koła, studenci analizują farmakoterapię wybranych pacjentów pod kątem interakcji lekowych oraz działań niepożądanych. Dodatkowo dla członków Koła istnieje możliwość realizowania się w tworzeniu prac naukowych, zarówno artykułów przeglądowych, jak i opisów przypadków. Studenci najbardziej aktywni mają szansę złożenia wniosku o sfinansowanie studenckiego grantu naukowego. Wyniki swojej działalności członkowie Koła prezentują na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Ponadto studenci organizują wykłady otwarte, na których gośćmi są osoby będące autorytetami w zakresie farmacji klinicznej i farmakologii klinicznej. Każdego roku SKN Farmacji Klinicznej przygotowuje warsztaty naukowe dla uczestników "International Congress of Young Medical Sciencists".

Opiekun Koła Naukowego Farmacji Klinicznej

Dr hab. farm. Edyta Szałek

>> działalnośc STN Farmacji Klinicznej 2013-2019

 

 

SPOTKANIA SKN FARMACJI KLINICZNEJ w roku akademickim 2019/20:

- 16.03.2020 Spotkanie online "Fakty dotyczące wirusa SARS-CoV-2 oparte na na aktualnych badaniach naukowych, zgodne z wiedzą medyczną."

>> Relacja ze spotkania SKN 16.03.2020

- 25.02.2020 Wykład otwarty "Działania niepożądane leków" - prelegentka Pani dr n. med. Katarzyna Korzeniowska  

>> Relacja ze spotkania SKN 25.02.2020

-  20.01.2020 Wykład otwarty "Social media - kariera w farmacji" - prelegentka dr n. farm. Magdalena Stolarczyk 

>> Relacja ze spotkania SKN 20.01.2020