KOŁO NAUKOWE

Zapraszamy studentów IV-go roku do Koła Naukowego Farmacji Klinicznej!


W trakcie pracy w kole naukowym studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach eksperymentalnych prowadzonych na zwierzętach, których celem jest określenie wpływu czynników fizjologicznych i patofizjologicznych na farmakokinetykę antybiotyków, leków przeciwbólowych oraz przeciwnowotworowych.

Aktualnie realizowane są badania dotyczące penetracji sunitynibu, inhibitora kinaz tyrozynowych, przez barierę krew-mózg i krew-oko w zależności od pory podania leku.

Dodatkowo studenci koła naukowego mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez Katedrę badaniach farmakokinetyki leków u pacjentów.

Studenci najbardziej aktywni mają szansę wziąć udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych prezentując wyniki swojej działalności.

Praca w kole naukowym opiera się także na cyklicznych spotkaniach, w trakcie których studenci są zapoznawani z praktycznymi aspektami farmakokinetyki klinicznej oraz terapii monitorowanej.

 

Opiekun Koła Naukowego Farmacji Klinicznej

Dr hab. farm. Edyta Szałek

»działalność STN Farmacji Klinicznej 2008-2018

»działalność STN Farmacji Klinicznej w roku akademickim 2017/2018