< Cofnij

Egzamin Farmakoterapia 10.07.2020

Szanowni Państwo,


Egzamin z Farmakoterapii (test) składa się z 50 pytań.
Próg zaliczenia wynosi 30 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 38 minut. Przejście od pytania do pytania bez możliwości powrotu i zmiany odpowiedzi. Test jest z jedną odpowiedzią prawidłową.

 

Z poważaniem,
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UMP